LED HÀN QUỐC INTERONE

LED Hàn Quốc Interone là giải pháp hiệu quả về chi phí cho nhiều thiết bị. Sự phát xạ ánh sáng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường. LED tạo ra ánh sáng UV không đáng kể. LED có thể tạo ra ánh sáng ở điện áp thấp hơn.