Chính sách đổi trả

Chúng tôi áp dụng việc đổi trả hoặc hoàn tiền đối với các sản phẩm đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Các sản phẩm đổi, trả phải giữ nguyên hình thức bên ngoài, không trầy xước, biến dạng.

– Chúng tôi chỉ đổi sản phẩm mới cho những sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, đối với các sản phẩm hư hại do người sử dụng, chúng tôi không đổi sản phẩm mới nhưng sẽ hỗ trợ kiểm tra sửa chữa có tính phí.

– Thời hạn trả hàng, hoàn tiền là 15 ngày kể từ ngày mua hàng.