Chính sách bảo mật, riêng tư

Chúng tôi xin cam đoan sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc những quy định bảo mật thông tin sau đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1/- Thu thập thông tin:

Khi truy cập vào website hoặc liên hệ với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập các thông tin như:

– Địa chỉ IP của khách hàng truy cập

– Số điện thoại quý khách hàng

– Email quý khách hàng

– Địa chỉ công ty, địa chỉ liên lạc, giao hàng.

2/- Sử dụng thông tin:

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng chỉ cho các mục đích sau:

– Liên hệ chào giá sản phẩm theo yêu cầu của quý khách hàng.

– Xác nhận địa điểm để tiến hành giao sản phẩm đến với quý khách hàng.

– Lấy ý kiến về sản phẩm, giá cả và làm các công tác chăm sóc khách hàng khác.

3/- Lưu giữ và bảo mật thông tin:

Các thông tin được chúng tôi thu thập sẽ không được cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý của quý khách hàng. Mọi thông tin chỉ được lưu giữ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ được tốt hơn.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị nhà nước khi được yêu cầu đúng với quy định của pháp luật.