Chính sách bảo hành

Mọi sản phẩm đáp ứng các điều kiện dưới đây đều được bảo hành tại New Led:

– Các sản phẩm được mua tại New Led, còn hạn bảo hành.

– Sản phẩm phát sinh lỗi kĩ thuật do nhà sản xuất.

– Sản phẩm mang đến bảo hành phải còn phiếu bảo hành.

– Các sản phẩm bị hư hại không phải do nhà sản xuất, các sản phẩm bị hư hại trong quá trình sử dụng do lỗi của người sử dụng sẽ chỉ được hỗ trợ sửa chữa chứ không được bảo hành.